نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
ادویه پلو تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
ادویه گوشت تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
ادویه گل محمدی برگ تواضع
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
ادویه تخم ریحان تواضع
0.0 / 5
55,000 ﷼ 55,000 ﷼ 55000.0 IRR
ادویه تخم شربتی تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
ادویه گل محمدی برگ تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
ادویه گل محمدی برگ تواضع
0.0 / 5
520,000 ﷼ 520,000 ﷼ 520000.0 IRR
گل گاو زبان تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
ادویه چوب دارچین تواضع
0.0 / 5
320,000 ﷼ 320,000 ﷼ 320000.0 IRR
ادویه گل محمدی غنچه تواضع
0.0 / 5
220,000 ﷼ 220,000 ﷼ 220000.0 IRR
ادویه کاکوتی تواضع
0.0 / 5
60,000 ﷼ 60,000 ﷼ 60000.0 IRR
ادویه هل تواضع
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
ادویه آویشن تواضع
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
ادویه فلفل سیاه تواضع
0.0 / 5
215,000 ﷼ 215,000 ﷼ 215000.0 IRR