نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار

تماس با ما

هر نوع سوالی در رابطه با شرکت و یا خدمات ما دارید، تماس بگیرید.

آجیلی و خشکبار تواضع
ولیعصر، فلکه بزرگ
تبریز 041 5157934999
ایران
33307699
09035841473
info@tavazonuts.com
نقشه های گوگل