آجیل تمام مغز شور تواضع
5,635,000 ریال 5,635,000 ریال 5635000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
4,954,000 ریال 4,954,000 ریال 4954000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
3,000,000 ریال 3,000,000 ریال 3000000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
4,430,000 ریال 4,430,000 ریال 4430000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
4,370,000 ریال 4,370,000 ریال 4370000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
3,900,000 ریال 3,900,000 ریال 3900000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
5,380,000 ریال 5,380,000 ریال 5380000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
5,830,000 ریال 5,830,000 ریال 5830000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1200000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1140000.0 IRR
بادام برزیلی تواضع
8,600,000 ریال 8,600,000 ریال 8600000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1300000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1200000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
4,800,000 ریال 4,800,000 ریال 4800000.0 IRR
بادام هندی خام درشت تواضع
5,200,000 ریال 5,200,000 ریال 5200000.0 IRR
بادام هندی شور تواضع
4,800,000 ریال 4,800,000 ریال 4800000.0 IRR
بادام هندی شور درشت تواضع
5,200,000 ریال 5,200,000 ریال 5200000.0 IRR