میوه خشک آلو شابلون تواضع
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
14,000,000 ریال 14,000,000 ریال 14000000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
9,000,000 ریال 9,000,000 ریال 9000000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
16,000,000 ریال 16,000,000 ریال 16000000.0 IRR
باقالا خشک تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
میوه خشک بلوبری تواضع
7,600,000 ریال 7,600,000 ریال 7600000.0 IRR
میوه خشک بلک بری تواضع
3,200,000 ریال 3,200,000 ریال 3200000.0 IRR
میوه خشک به تواضع
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
زرشک تواضع
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR
میوه خشک کرنبری تواضع
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
میوه خشک گوجی بری تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR
میوه خشک فیسالیس تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
میوه خشک توت فرنگی تواضع
7,800,000 ریال 7,800,000 ریال 7800000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
232,000 ریال 232,000 ریال 232000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
میوه خشک گلابی تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
میوه خشک شلیل تواضع
4,900,000 ریال 4,900,000 ریال 4900000.0 IRR
میوه خشک کیوی تواضع
3,200,000 ریال 3,200,000 ریال 3200000.0 IRR
میوه خشک نارگیل تواضع
4,500,000 ریال 4,500,000 ریال 4500000.0 IRR
میوه خشک سیب تواضع
2,300,000 ریال 2,300,000 ریال 2300000.0 IRR