میوه خشک آلو شابلون تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
18,000,000 ریال 18,000,000 ریال 18000000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
9,600,000 ریال 9,600,000 ریال 9600000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
26,000,000 ریال 26,000,000 ریال 26000000.0 IRR
باقالا خشک تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR
میوه خشک بلوبری تواضع
9,600,000 ریال 9,600,000 ریال 9600000.0 IRR
میوه خشک بلک بری تواضع
3,200,000 ریال 3,200,000 ریال 3200000.0 IRR
میوه خشک به تواضع
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
زرشک تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
میوه خشک کرنبری تواضع
6,800,000 ریال 6,800,000 ریال 6800000.0 IRR
میوه خشک گوجی بری تواضع
6,800,000 ریال 6,800,000 ریال 6800000.0 IRR
میوه خشک فیسالیس تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
میوه خشک توت فرنگی تواضع
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
358,000 ریال 358,000 ریال 358000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
3,200,000 ریال 3,200,000 ریال 3200000.0 IRR
میوه خشک گلابی تواضع
3,200,000 ریال 3,200,000 ریال 3200000.0 IRR
میوه خشک شلیل تواضع
4,900,000 ریال 4,900,000 ریال 4900000.0 IRR
میوه خشک کیوی تواضع
6,800,000 ریال 6,800,000 ریال 6800000.0 IRR
میوه خشک نارگیل تواضع
8,000,000 ریال 8,000,000 ریال 8000000.0 IRR
میوه خشک سیب تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR