میوه خشک آلو شابلون تواضع
6,000,000 ریال 6,000,000 ریال 6000000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
22,000,000 ریال 22,000,000 ریال 22000000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
9,600,000 ریال 9,600,000 ریال 9600000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
26,000,000 ریال 26,000,000 ریال 26000000.0 IRR
باقالا خشک تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR
میوه خشک بلوبری تواضع
9,800,000 ریال 9,800,000 ریال 9800000.0 IRR
میوه خشک بلک بری تواضع
3,200,000 ریال 3,200,000 ریال 3200000.0 IRR
میوه خشک به تواضع
4,800,000 ریال 4,800,000 ریال 4800000.0 IRR
زرشک تواضع
2,600,000 ریال 2,600,000 ریال 2600000.0 IRR
میوه خشک کرنبری تواضع
6,800,000 ریال 6,800,000 ریال 6800000.0 IRR
میوه خشک گوجی بری تواضع
8,800,000 ریال 8,800,000 ریال 8800000.0 IRR
میوه خشک فیسالیس تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
میوه خشک توتفرنگی تواضع
11,000,000 ریال 11,000,000 ریال 11000000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
448,000 ریال 448,000 ریال 448000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
میوه خشک گلابی تواضع
5,360,000 ریال 5,360,000 ریال 5360000.0 IRR
میوه خشک شلیل تواضع
3,300,000 ریال 3,300,000 ریال 3300000.0 IRR
میوه خشک کیوی تواضع
6,800,000 ریال 6,800,000 ریال 6800000.0 IRR
میوه خشک نارگیل تواضع
7,700,000 ریال 7,700,000 ریال 7700000.0 IRR
میوه خشک سیب تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR