آجیل تمام مغز شور تواضع
7,660,000 ریال 7,660,000 ریال 7660000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
6,765,000 ریال 6,765,000 ریال 6765000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
340,000 ریال 340,000 ریال 340000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
6,400,000 ریال 6,400,000 ریال 6400000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
6,250,000 ریال 6,250,000 ریال 6250000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
718,000 ریال 718,000 ریال 718000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
718,000 ریال 718,000 ریال 718000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
7,350,000 ریال 7,350,000 ریال 7350000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
7,765,000 ریال 7,765,000 ریال 7765000.0 IRR
آجیل سویا بو داده تواضع
680,000 ریال 680,000 ریال 680000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
600,000 ریال 600,000 ریال 600000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
320,000 ریال 320,000 ریال 320000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
310,000 ریال 310,000 ریال 310000.0 IRR
سبزی خشک آش تواضع
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1700000.0 IRR