آجیل تمام مغز شور تواضع
10,520,000 ریال 10,520,000 ریال 10520000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
8,900,000 ریال 8,900,000 ریال 8900000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
6,400,000 ریال 6,400,000 ریال 6400000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
7,385,000 ریال 7,385,000 ریال 7385000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
7,740,000 ریال 7,740,000 ریال 7740000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
1,042,000 ریال 1,042,000 ریال 1042000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
8,480,000 ریال 8,480,000 ریال 8480000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
1,042,000 ریال 1,042,000 ریال 1042000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
10,085,000 ریال 10,085,000 ریال 10085000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
9,425,000 ریال 9,425,000 ریال 9425000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
1,400,000 ریال 1,400,000 ریال 1400000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
750,000 ریال 750,000 ریال 750000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
400,000 ریال 400,000 ریال 400000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
350,000 ریال 350,000 ریال 350000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR