آجیل تمام مغز شور تواضع
5,215,000 ریال 5,215,000 ریال 5215000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
4,604,000 ریال 4,604,000 ریال 4604000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
3,000,000 ریال 3,000,000 ریال 3000000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
280,000 ریال 280,000 ریال 280000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
4,225,000 ریال 4,225,000 ریال 4225000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
4,096,500 ریال 4,096,500 ریال 4096500.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
595,000 ریال 595,000 ریال 595000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
1,960,000 ریال 1,960,000 ریال 1960000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
595,000 ریال 595,000 ریال 595000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
1,960,000 ریال 1,960,000 ریال 1960000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
4,740,000 ریال 4,740,000 ریال 4740000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
5,050,000 ریال 5,050,000 ریال 5050000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
560,000 ریال 560,000 ریال 560000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
300,000 ریال 300,000 ریال 300000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
310,000 ریال 310,000 ریال 310000.0 IRR
سبزی خشک آش تواضع
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1200000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1140000.0 IRR