نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار
آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,202,000 ﷼ 3,202,000 ﷼ 3202000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
3,067,000 ﷼ 3,067,000 ﷼ 3067000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,465,000 ﷼ 2,465,000 ﷼ 2465000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,465,000 ﷼ 2,465,000 ﷼ 2465000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
2,316,000 ﷼ 2,316,000 ﷼ 2316000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,325,000 ﷼ 3,325,000 ﷼ 3325000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,160,000 ﷼ 3,160,000 ﷼ 3160000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
سبزی خشک آش تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR