نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار
آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,960,000 ﷼ 2,960,000 ﷼ 2960000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
2,890,000 ﷼ 2,890,000 ﷼ 2890000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,368,000 ﷼ 2,368,000 ﷼ 2368000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,340,000 ﷼ 2,340,000 ﷼ 2340000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
2,160,000 ﷼ 2,160,000 ﷼ 2160000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,160,000 ﷼ 3,160,000 ﷼ 3160000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,020,000 ﷼ 3,020,000 ﷼ 3020000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
سبزی خشک آش تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR