آجیل تمام مغز شور تواضع
5,715,000 ریال 5,715,000 ریال 5715000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
5,039,000 ریال 5,039,000 ریال 5039000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
3,000,000 ریال 3,000,000 ریال 3000000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
320,000 ریال 320,000 ریال 320000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
4,500,000 ریال 4,500,000 ریال 4500000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
4,420,000 ریال 4,420,000 ریال 4420000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
718,000 ریال 718,000 ریال 718000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
4,368,000 ریال 4,368,000 ریال 4368000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
718,000 ریال 718,000 ریال 718000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
5,440,000 ریال 5,440,000 ریال 5440000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
5,970,000 ریال 5,970,000 ریال 5970000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
640,000 ریال 640,000 ریال 640000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
600,000 ریال 600,000 ریال 600000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
320,000 ریال 320,000 ریال 320000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
310,000 ریال 310,000 ریال 310000.0 IRR
سبزی خشک آش تواضع
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
1,660,000 ریال 1,660,000 ریال 1660000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
1,560,000 ریال 1,560,000 ریال 1560000.0 IRR