آجیل تمام مغز شور تواضع
8,460,000 ریال 8,460,000 ریال 8460000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
8,580,000 ریال 8,580,000 ریال 8580000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
400,000 ریال 400,000 ریال 400000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
7,350,000 ریال 7,350,000 ریال 7350000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
6,415,000 ریال 6,415,000 ریال 6415000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
1,096,000 ریال 1,096,000 ریال 1096000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
5,760,000 ریال 5,760,000 ریال 5760000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
934,000 ریال 934,000 ریال 934000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
3,200,000 ریال 3,200,000 ریال 3200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
8,190,000 ریال 8,190,000 ریال 8190000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
7,490,000 ریال 7,490,000 ریال 7490000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
800,000 ریال 800,000 ریال 800000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
770,000 ریال 770,000 ریال 770000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
395,000 ریال 395,000 ریال 395000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
310,000 ریال 310,000 ریال 310000.0 IRR
سبزی خشک آش تواضع
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1700000.0 IRR