نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,218,000 ﷼ 3,218,000 ﷼ 3218000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
3,007,000 ﷼ 3,007,000 ﷼ 3007000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
546,000 ﷼ 546,000 ﷼ 546000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
2,990,000 ﷼ 2,990,000 ﷼ 2990000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
546,000 ﷼ 546,000 ﷼ 546000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,885,000 ﷼ 3,885,000 ﷼ 3885000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,950,000 ﷼ 3,950,000 ﷼ 3950000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
560,000 ﷼ 560,000 ﷼ 560000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
0.0 / 5
310,000 ﷼ 310,000 ﷼ 310000.0 IRR
سبزی خشک آش تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
0.0 / 5
960,000 ﷼ 960,000 ﷼ 960000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
0.0 / 5
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR