نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار
آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,654,000 ﷼ 2,654,000 ﷼ 2654000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
2,274,000 ﷼ 2,274,000 ﷼ 2274000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,128,000 ﷼ 2,128,000 ﷼ 2128000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,090,000 ﷼ 2,090,000 ﷼ 2090000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
1,380,000 ﷼ 1,380,000 ﷼ 1380000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
354,000 ﷼ 354,000 ﷼ 354000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
2,770,000 ﷼ 2,770,000 ﷼ 2770000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,768,000 ﷼ 2,768,000 ﷼ 2768000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
130,000 ﷼ 130,000 ﷼ 130000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
سبزی خشک آش تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR