نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پک رمضان 1 تواضع
0.0 / 5
1,900,000 ﷼ 1,900,000 ﷼ 1900000.0 IRR
پک رمضان 2 تواضع
0.0 / 5
1,605,000 ﷼ 1,605,000 ﷼ 1605000.0 IRR
پک رمضان 3 تواضع
0.0 / 5
2,100,000 ﷼ 2,100,000 ﷼ 2100000.0 IRR
پک رمضان 4 تواضع
0.0 / 5
1,925,000 ﷼ 1,925,000 ﷼ 1925000.0 IRR
پک رمضان 5 تواضع
0.0 / 5
1,673,000 ﷼ 1,673,000 ﷼ 1673000.0 IRR
پک حلوا تواضع
0.0 / 5
1,450,000 ﷼ 1,450,000 ﷼ 1450000.0 IRR
پک یلدا 2 تواضع
0.0 / 5
5,890,000 ﷼ 5,890,000 ﷼ 5890000.0 IRR
پک یلدا 1 تواضع
0.0 / 5
1,980,000 ﷼ 1,980,000 ﷼ 1980000.0 IRR
پک تابستان 1 تواضع
0.0 / 5
1,490,000 ﷼ 1,490,000 ﷼ 1490000.0 IRR
پک تابستان 2 تواضع
0.0 / 5
3,178,000 ﷼ 3,178,000 ﷼ 3178000.0 IRR
پک تابستان 3 تواضع
0.0 / 5
3,868,000 ﷼ 3,868,000 ﷼ 3868000.0 IRR
پک تابستان 4 تواضع
0.0 / 5
5,010,000 ﷼ 5,010,000 ﷼ 5010000.0 IRR
پک یلدا 3 تواضع
0.0 / 5
2,568,000 ﷼ 2,568,000 ﷼ 2568000.0 IRR
پک یلدا 4 تواضع
0.0 / 5
1,810,000 ﷼ 1,810,000 ﷼ 1810000.0 IRR