نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پک تابستان 1 تواضع
0.0 / 5
1,880,000 ﷼ 1,880,000 ﷼ 1880000.0 IRR
پک تابستان 2 تواضع
0.0 / 5
3,916,000 ﷼ 3,916,000 ﷼ 3916000.0 IRR
پک تابستان 3 تواضع
0.0 / 5
4,843,000 ﷼ 4,843,000 ﷼ 4843000.0 IRR
پک تابستان 4 تواضع
0.0 / 5
6,490,000 ﷼ 6,490,000 ﷼ 6490000.0 IRR