نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار

آجیلی و خشکبار تواضع نسخه اودوو 13.0+e-20211025

اطلاعات درباره آجیلی و خشکبار تواضع نمونه اودوو Open Source ERP.

برنامه های نصب شده

Odoo Affiliate Management
Affiliate extension for odoo E-commerce store
Odoo Affiliate Management Customize
Affiliate extension for odoo E-commerce store
Odoo Website PWA (Progressive Web Application)
Progressive Web Applications uses web compatibilities and provides an application experience to the users. It is lightning fast in compared to the website and supports push notification.
Odoo 13 Payroll
Payroll For Odoo 13 Community Edition
SMS Notification
This module allows you to send sms notification to your users for the order confirmation, delivery, refund, etc.
Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Website Loyalty Program
The module helps to win your customer loyalty .
Website Loyalty Program Customize
The module helps to win your customer loyalty .
Website Quote System
Website Quote System helps customer to request a quote for any product from website.
Website Extra Order Line
Add an extra line on Website Sales Order, this module is used by other modules like loyalty module, etc.
Custom Website Extra Order Line
Add an extra line on Website Sales Order, this module is used by other modules like loyalty module, etc.
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
Tashilgostar SMS Gateway
Send sms notifications using Tashilgostar sms gateway.
CRM
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و زمان بندی کنید
انبار
مدیریت موجودی و فعالیت های انبارداری
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
تولید
سفارش های تولید و لیست مواد
فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
پایانه فروش
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
حضورغیاب ها
پیگیری حضور و غیاب کارمندان
استخدام
پیگیری مراحل استخدام
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
Time Off
Allocate time off and follow time off requests
HR Overtime Request and Payroll
Overtime Requests And Payroll Integration
Skills Management
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
S3 backing up
Yet another backup tool, but with sexy graphs
Website Gift Wrap/Packing Odoo
This module helps to Add Gift Wrap for product on Odoo eCommerce
Website Gift Wrap/Packing Customize
This module helps to Add Gift Wrap for product on Odoo eCommerce
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
POS Loyalty & Rewards Program
Provide loyalty points on every purchase to your customers with some redemption benefits in Point Of Sale.
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Web Window Title
The custom web window title
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
گاهشمار
Schedule employees' meetings
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
چت آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب سایت

بومی سازی /جدول حساب ها نصب شده

عمومی - حسابداری
Iran - Payroll