زعفران 2مثقال خاتم
6,800,000 ریال 6,800,000 ریال 6800000.0 IRR
زعفران تواضع1مثقال کادو
2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2200000.0 IRR
زعفران 3گرم خاتم تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
پر لیمو عمانی تواضع
454,000 ریال 454,000 ریال 454000.0 IRR
لیمو عمانی حلقه تواضع
229,000 ریال 229,000 ریال 229000.0 IRR
لیمو عمانی درسته تواضع
400,000 ریال 400,000 ریال 400000.0 IRR
کادویی طلق متوسط میوه خشک
850,000 ریال 850,000 ریال 850000.0 IRR
کادویی جعبه هخامنشی آجیل شیرین
4,150,000 ریال 4,150,000 ریال 4150000.0 IRR
کادویی ترمه قفل دار آجیل شیرین
18,508,000 ریال 18,508,000 ریال 18508000.0 IRR
کادویی جعبه طرح کاشی میوه خشک
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR
کادویی جعبه طرح کاشی 4مغز شور
7,124,000 ریال 7,124,000 ریال 7124000.0 IRR
کادویی جعبه طرح کاشی آجیل شیرین
5,700,000 ریال 5,700,000 ریال 5700000.0 IRR
کشک قره قروتی تواضع
190,000 ریال 190,000 ریال 190000.0 IRR
سنجد اعلا تواضع
200,000 ریال 200,000 ریال 200000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
390,000 ریال 390,000 ریال 390000.0 IRR
حبه میوه استوایی تواضع
694,000 ریال 694,000 ریال 694000.0 IRR