نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


گردو پیکان با پوست تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
مغز گردو سوپر تواضع
0.0 / 5
4,000,000 ﷼ 4,000,000 ﷼ 4000000.0 IRR
مغز گردو اعلاء
0.0 / 5
3,000,000 ﷼ 3,000,000 ﷼ 3000000.0 IRR
مغز گردوی معمولی
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
گردو با پوست تواضع
0.0 / 5
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
گردو پیکان مغز تواضع
0.0 / 5
7,600,000 ﷼ 7,600,000 ﷼ 7600000.0 IRR