نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پسته کله قوچی ممتاز خام تواضع
0.0 / 5
3,860,000 ﷼ 3,860,000 ﷼ 3860000.0 IRR
پسته کله قوچی ممتاز شور
0.0 / 5
3,860,000 ﷼ 3,860,000 ﷼ 3860000.0 IRR
پسته احمد آقایی خام تواضع
0.0 / 5
4,000,000 ﷼ 4,000,000 ﷼ 4000000.0 IRR
پسته احمد آقایی شور تواضع
0.0 / 5
4,000,000 ﷼ 4,000,000 ﷼ 4000000.0 IRR
پسته اکبری ممتاز خام تواضع
0.0 / 5
3,800,000 ﷼ 3,800,000 ﷼ 3800000.0 IRR
پسته اکبری ممتاز شور تواضع
0.0 / 5
3,800,000 ﷼ 3,800,000 ﷼ 3800000.0 IRR
پسته مغز خام تواضع
0.0 / 5
5,400,000 ﷼ 5,400,000 ﷼ 5400000.0 IRR
پسته مغز شور تواضع
0.0 / 5
5,400,000 ﷼ 5,400,000 ﷼ 5400000.0 IRR
پسته خلال تواضع
0.0 / 5
6,000,000 ﷼ 6,000,000 ﷼ 6000000.0 IRR
کره پسته تواضع
0.0 / 5
700,000 ﷼ 700,000 ﷼ 700000.0 IRR