نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


بادام برزیلی تواضع
0.0 / 5
8,600,000 ﷼ 8,600,000 ﷼ 8600000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
0.0 / 5
1,060,000 ﷼ 1,060,000 ﷼ 1060000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
0.0 / 5
12,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼ 12000000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
0.0 / 5
4,400,000 ﷼ 4,400,000 ﷼ 4400000.0 IRR
بادام هندی خام درشت تواضع
0.0 / 5
5,000,000 ﷼ 5,000,000 ﷼ 5000000.0 IRR
بادام هندی شور تواضع
0.0 / 5
4,400,000 ﷼ 4,400,000 ﷼ 4400000.0 IRR
بادام هندی شور درشت تواضع
0.0 / 5
5,000,000 ﷼ 5,000,000 ﷼ 5000000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
بادام کاغذی خام تواضع
0.0 / 5
3,600,000 ﷼ 3,600,000 ﷼ 3600000.0 IRR
بادام کاغذی شور تواضع
0.0 / 5
3,600,000 ﷼ 3,600,000 ﷼ 3600000.0 IRR
بادام آذرشهر مغز شور تواضع
0.0 / 5
4,800,000 ﷼ 4,800,000 ﷼ 4800000.0 IRR
بادام آذرشهر مغز خام تواضع
0.0 / 5
4,800,000 ﷼ 4,800,000 ﷼ 4800000.0 IRR
بادام درختی مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,300,000 ﷼ 3,300,000 ﷼ 3300000.0 IRR
بادام درختی مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,300,000 ﷼ 3,300,000 ﷼ 3300000.0 IRR
بادام بی نمک مغز تواضع
0.0 / 5
3,900,000 ﷼ 3,900,000 ﷼ 3900000.0 IRR
بادام خلال تواضع
0.0 / 5
3,100,000 ﷼ 3,100,000 ﷼ 3100000.0 IRR
هسته زردآلو تواضع
0.0 / 5
440,000 ﷼ 440,000 ﷼ 440000.0 IRR