نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


بادام برزیلی تواضع
0.0 / 5
8,600,000 ﷼ 8,600,000 ﷼ 8600000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
0.0 / 5
940,000 ﷼ 940,000 ﷼ 940000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
0.0 / 5
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
0.0 / 5
12,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼ 12000000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
0.0 / 5
3,900,000 ﷼ 3,900,000 ﷼ 3900000.0 IRR
بادام هندی خام درشت تواضع
0.0 / 5
4,300,000 ﷼ 4,300,000 ﷼ 4300000.0 IRR
بادام هندی شور تواضع
0.0 / 5
3,900,000 ﷼ 3,900,000 ﷼ 3900000.0 IRR
بادام هندی شور درشت تواضع
0.0 / 5
4,300,000 ﷼ 4,300,000 ﷼ 4300000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
بادام کاغذی خام تواضع
0.0 / 5
2,300,000 ﷼ 2,300,000 ﷼ 2300000.0 IRR
بادام کاغذی شور تواضع
0.0 / 5
2,300,000 ﷼ 2,300,000 ﷼ 2300000.0 IRR
بادام آذرشهر مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,100,000 ﷼ 3,100,000 ﷼ 3100000.0 IRR
بادام آذرشهر مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,100,000 ﷼ 3,100,000 ﷼ 3100000.0 IRR
بادام درختی مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,560,000 ﷼ 2,560,000 ﷼ 2560000.0 IRR
بادام درختی مغز خام تواضع
0.0 / 5
2,560,000 ﷼ 2,560,000 ﷼ 2560000.0 IRR
بادام بی نمک مغز تواضع
0.0 / 5
2,480,000 ﷼ 2,480,000 ﷼ 2480000.0 IRR
بادام خلال تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
هسته زردآلو تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR