نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
2,345,000 ﷼ 2,345,000 ﷼ 2345000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
3,235,000 ﷼ 3,235,000 ﷼ 3235000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
3,178,000 ﷼ 3,178,000 ﷼ 3178000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
هاردباکس عصرانه
0.0 / 5
1,522,000 ﷼ 1,522,000 ﷼ 1522000.0 IRR
هاردباکس ریس
0.0 / 5
905,000 ﷼ 905,000 ﷼ 905000.0 IRR
هاردباکس آبنبات
0.0 / 5
988,000 ﷼ 988,000 ﷼ 988000.0 IRR
هاردباکس لوکوم
0.0 / 5
1,460,000 ﷼ 1,460,000 ﷼ 1460000.0 IRR
هاردباکس میکس بری
0.0 / 5
2,779,000 ﷼ 2,779,000 ﷼ 2779000.0 IRR
هاردباکس فانتزی
0.0 / 5
1,202,000 ﷼ 1,202,000 ﷼ 1202000.0 IRR
هاردباکس تخمه
0.0 / 5
950,000 ﷼ 950,000 ﷼ 950000.0 IRR
هاردباکس شکلات
0.0 / 5
1,350,000 ﷼ 1,350,000 ﷼ 1350000.0 IRR
هاردباکس خشکبار
0.0 / 5
1,463,000 ﷼ 1,463,000 ﷼ 1463000.0 IRR
هاردباکس حبوبات
0.0 / 5
847,000 ﷼ 847,000 ﷼ 847000.0 IRR
هاردباکس چهارمغز شور
0.0 / 5
2,615,000 ﷼ 2,615,000 ﷼ 2615000.0 IRR
هاردباکس چندمغز شور
0.0 / 5
2,505,000 ﷼ 2,505,000 ﷼ 2505000.0 IRR
هاردباکس شیرین
0.0 / 5
2,246,000 ﷼ 2,246,000 ﷼ 2246000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
3,565,000 ﷼ 3,565,000 ﷼ 3565000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
298,000 ﷼ 298,000 ﷼ 298000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,722,000 ﷼ 1,722,000 ﷼ 1722000.0 IRR