نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
2,365,000 ﷼ 2,365,000 ﷼ 2365000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
2,642,000 ﷼ 2,642,000 ﷼ 2642000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
2,337,000 ﷼ 2,337,000 ﷼ 2337000.0 IRR
هاردباکس عصرانه
0.0 / 5
1,266,000 ﷼ 1,266,000 ﷼ 1266000.0 IRR
هاردباکس ریس
0.0 / 5
905,000 ﷼ 905,000 ﷼ 905000.0 IRR
هاردباکس آبنبات
0.0 / 5
988,000 ﷼ 988,000 ﷼ 988000.0 IRR
هاردباکس لوکوم
0.0 / 5
1,460,000 ﷼ 1,460,000 ﷼ 1460000.0 IRR
هاردباکس میکس بری
0.0 / 5
2,713,000 ﷼ 2,713,000 ﷼ 2713000.0 IRR
هاردباکس فانتزی
0.0 / 5
915,000 ﷼ 915,000 ﷼ 915000.0 IRR
هاردباکس تخمه
0.0 / 5
950,000 ﷼ 950,000 ﷼ 950000.0 IRR
هاردباکس شکلات
0.0 / 5
1,350,000 ﷼ 1,350,000 ﷼ 1350000.0 IRR
هاردباکس خشکبار
0.0 / 5
1,110,000 ﷼ 1,110,000 ﷼ 1110000.0 IRR
هاردباکس حبوبات
0.0 / 5
847,000 ﷼ 847,000 ﷼ 847000.0 IRR
هاردباکس چهارمغز شور
0.0 / 5
2,426,000 ﷼ 2,426,000 ﷼ 2426000.0 IRR
هاردباکس چندمغز شور
0.0 / 5
2,242,000 ﷼ 2,242,000 ﷼ 2242000.0 IRR
هاردباکس شیرین
0.0 / 5
2,089,000 ﷼ 2,089,000 ﷼ 2089000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
3,298,000 ﷼ 3,298,000 ﷼ 3298000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
3,716,000 ﷼ 3,716,000 ﷼ 3716000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR