نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
1,570,000 ﷼ 1,570,000 ﷼ 1570000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,920,000 ﷼ 1,920,000 ﷼ 1920000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
1,985,000 ﷼ 1,985,000 ﷼ 1985000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,900,000 ﷼ 1,900,000 ﷼ 1900000.0 IRR
هاردباکس عصرانه
0.0 / 5
920,000 ﷼ 920,000 ﷼ 920000.0 IRR
هاردباکس ریس
0.0 / 5
480,000 ﷼ 480,000 ﷼ 480000.0 IRR
هاردباکس آبنبات
0.0 / 5
690,000 ﷼ 690,000 ﷼ 690000.0 IRR
هاردباکس لوکوم
0.0 / 5
870,000 ﷼ 870,000 ﷼ 870000.0 IRR
هاردباکس میکس بری
0.0 / 5
2,040,000 ﷼ 2,040,000 ﷼ 2040000.0 IRR
هاردباکس فانتزی
0.0 / 5
675,000 ﷼ 675,000 ﷼ 675000.0 IRR
هاردباکس تخمه
0.0 / 5
550,000 ﷼ 550,000 ﷼ 550000.0 IRR
هاردباکس شکلات
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
هاردباکس خشکبار
0.0 / 5
660,000 ﷼ 660,000 ﷼ 660000.0 IRR
هاردباکس حبوبات
0.0 / 5
520,000 ﷼ 520,000 ﷼ 520000.0 IRR
هاردباکس چهارمغز شور
0.0 / 5
1,850,000 ﷼ 1,850,000 ﷼ 1850000.0 IRR
هاردباکس چندمغز شور
0.0 / 5
1,580,000 ﷼ 1,580,000 ﷼ 1580000.0 IRR
هاردباکس شیرین
0.0 / 5
1,668,000 ﷼ 1,668,000 ﷼ 1668000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
2,460,000 ﷼ 2,460,000 ﷼ 2460000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
3,000,000 ﷼ 3,000,000 ﷼ 3000000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR