نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
1,884,000 ﷼ 1,884,000 ﷼ 1884000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
2,205,000 ﷼ 2,205,000 ﷼ 2205000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
2,120,000 ﷼ 2,120,000 ﷼ 2120000.0 IRR
هاردباکس عصرانه
0.0 / 5
1,168,000 ﷼ 1,168,000 ﷼ 1168000.0 IRR
هاردباکس ریس
0.0 / 5
772,000 ﷼ 772,000 ﷼ 772000.0 IRR
هاردباکس آبنبات
0.0 / 5
945,000 ﷼ 945,000 ﷼ 945000.0 IRR
هاردباکس لوکوم
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
هاردباکس میکس بری
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
هاردباکس فانتزی
0.0 / 5
915,000 ﷼ 915,000 ﷼ 915000.0 IRR
هاردباکس تخمه
0.0 / 5
884,000 ﷼ 884,000 ﷼ 884000.0 IRR
هاردباکس شکلات
0.0 / 5
1,300,000 ﷼ 1,300,000 ﷼ 1300000.0 IRR
هاردباکس خشکبار
0.0 / 5
910,000 ﷼ 910,000 ﷼ 910000.0 IRR
هاردباکس حبوبات
0.0 / 5
790,000 ﷼ 790,000 ﷼ 790000.0 IRR
هاردباکس چهارمغز شور
0.0 / 5
2,182,000 ﷼ 2,182,000 ﷼ 2182000.0 IRR
هاردباکس چندمغز شور
0.0 / 5
1,924,000 ﷼ 1,924,000 ﷼ 1924000.0 IRR
هاردباکس شیرین
0.0 / 5
1,962,000 ﷼ 1,962,000 ﷼ 1962000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
2,583,000 ﷼ 2,583,000 ﷼ 2583000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
3,234,000 ﷼ 3,234,000 ﷼ 3234000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR