نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
1,795,000 ﷼ 1,795,000 ﷼ 1795000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
2,110,000 ﷼ 2,110,000 ﷼ 2110000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
2,205,000 ﷼ 2,205,000 ﷼ 2205000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
2,010,000 ﷼ 2,010,000 ﷼ 2010000.0 IRR
هاردباکس عصرانه
0.0 / 5
1,160,000 ﷼ 1,160,000 ﷼ 1160000.0 IRR
هاردباکس ریس
0.0 / 5
772,000 ﷼ 772,000 ﷼ 772000.0 IRR
هاردباکس آبنبات
0.0 / 5
930,000 ﷼ 930,000 ﷼ 930000.0 IRR
هاردباکس لوکوم
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
هاردباکس میکس بری
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
هاردباکس فانتزی
0.0 / 5
915,000 ﷼ 915,000 ﷼ 915000.0 IRR
هاردباکس تخمه
0.0 / 5
790,000 ﷼ 790,000 ﷼ 790000.0 IRR
هاردباکس شکلات
0.0 / 5
1,300,000 ﷼ 1,300,000 ﷼ 1300000.0 IRR
هاردباکس خشکبار
0.0 / 5
910,000 ﷼ 910,000 ﷼ 910000.0 IRR
هاردباکس حبوبات
0.0 / 5
790,000 ﷼ 790,000 ﷼ 790000.0 IRR
هاردباکس چهارمغز شور
0.0 / 5
2,090,000 ﷼ 2,090,000 ﷼ 2090000.0 IRR
هاردباکس چندمغز شور
0.0 / 5
1,820,000 ﷼ 1,820,000 ﷼ 1820000.0 IRR
هاردباکس شیرین
0.0 / 5
1,890,000 ﷼ 1,890,000 ﷼ 1890000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
2,550,000 ﷼ 2,550,000 ﷼ 2550000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
3,200,000 ﷼ 3,200,000 ﷼ 3200000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR