نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
425,000 ﷼ 425,000 ﷼ 425000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
850,000 ﷼ 850,000 ﷼ 850000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
356,000 ﷼ 356,000 ﷼ 356000.0 IRR
باسلوق تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
0.0 / 5
650,000 ﷼ 650,000 ﷼ 650000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
0.0 / 5
1,120,000 ﷼ 1,120,000 ﷼ 1120000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
0.0 / 5
540,000 ﷼ 540,000 ﷼ 540000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
0.0 / 5
390,000 ﷼ 390,000 ﷼ 390000.0 IRR
ریس خشک تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
0.0 / 5
640,000 ﷼ 640,000 ﷼ 640000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
0.0 / 5
240,000 ﷼ 240,000 ﷼ 240000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
0.0 / 5
370,000 ﷼ 370,000 ﷼ 370000.0 IRR