نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
354,000 ﷼ 354,000 ﷼ 354000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
380,000 ﷼ 380,000 ﷼ 380000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
740,000 ﷼ 740,000 ﷼ 740000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
356,000 ﷼ 356,000 ﷼ 356000.0 IRR
باسلوق تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
0.0 / 5
580,000 ﷼ 580,000 ﷼ 580000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
0.0 / 5
680,000 ﷼ 680,000 ﷼ 680000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
0.0 / 5
370,000 ﷼ 370,000 ﷼ 370000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
0.0 / 5
420,000 ﷼ 420,000 ﷼ 420000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
ریس خشک تواضع
0.0 / 5
180,000 ﷼ 180,000 ﷼ 180000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
0.0 / 5
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
0.0 / 5
270,000 ﷼ 270,000 ﷼ 270000.0 IRR