نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
315,000 ﷼ 315,000 ﷼ 315000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
525,000 ﷼ 525,000 ﷼ 525000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
1,050,000 ﷼ 1,050,000 ﷼ 1050000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
356,000 ﷼ 356,000 ﷼ 356000.0 IRR
باسلوق تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
0.0 / 5
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
0.0 / 5
1,160,000 ﷼ 1,160,000 ﷼ 1160000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
0.0 / 5
560,000 ﷼ 560,000 ﷼ 560000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
0.0 / 5
650,000 ﷼ 650,000 ﷼ 650000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
0.0 / 5
480,000 ﷼ 480,000 ﷼ 480000.0 IRR
ریس خشک تواضع
0.0 / 5
295,000 ﷼ 295,000 ﷼ 295000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
0.0 / 5
720,000 ﷼ 720,000 ﷼ 720000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
350,000 ﷼ 350,000 ﷼ 350000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
480,000 ﷼ 480,000 ﷼ 480000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
0.0 / 5
370,000 ﷼ 370,000 ﷼ 370000.0 IRR