نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
240,000 ﷼ 240,000 ﷼ 240000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
356,000 ﷼ 356,000 ﷼ 356000.0 IRR
باسلوق تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
0.0 / 5
920,000 ﷼ 920,000 ﷼ 920000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
0.0 / 5
520,000 ﷼ 520,000 ﷼ 520000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
0.0 / 5
360,000 ﷼ 360,000 ﷼ 360000.0 IRR
ریس خشک تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
0.0 / 5
570,000 ﷼ 570,000 ﷼ 570000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
220,000 ﷼ 220,000 ﷼ 220000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
370,000 ﷼ 370,000 ﷼ 370000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
0.0 / 5
290,000 ﷼ 290,000 ﷼ 290000.0 IRR