نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
0.0 / 5
960,000 ﷼ 960,000 ﷼ 960000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
0.0 / 5
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
تخمه هندوانه محبوبی تواضع
0.0 / 5
1,100,000 ﷼ 1,100,000 ﷼ 1100000.0 IRR
تخمه جابنی دهن باز تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
تخمه جابنی دهن بسته تواضع
0.0 / 5
1,560,000 ﷼ 1,560,000 ﷼ 1560000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی شور تواضع
0.0 / 5
2,100,000 ﷼ 2,100,000 ﷼ 2100000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی بی نمک تواضع
0.0 / 5
2,180,000 ﷼ 2,180,000 ﷼ 2180000.0 IRR
تخمه کدو مرمری زعفرانی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
تخمه کدو مرمری خام تواضع
0.0 / 5
1,560,000 ﷼ 1,560,000 ﷼ 1560000.0 IRR
تخمه کدو مغز شور تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
تخمه کدو مغز خام تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
تخمه هندوانه مغز تواضع
0.0 / 5
860,000 ﷼ 860,000 ﷼ 860000.0 IRR
تخمه مغز صنوبر (چلغوز) تواضع
0.0 / 5
14,000,000 ﷼ 14,000,000 ﷼ 14000000.0 IRR