نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
0.0 / 5
680,000 ﷼ 680,000 ﷼ 680000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
0.0 / 5
640,000 ﷼ 640,000 ﷼ 640000.0 IRR
تخمه هندوانه محبوبی تواضع
0.0 / 5
620,000 ﷼ 620,000 ﷼ 620000.0 IRR
تخمه جابنی دهن باز تواضع
0.0 / 5
780,000 ﷼ 780,000 ﷼ 780000.0 IRR
تخمه جابنی دهن بسته تواضع
0.0 / 5
700,000 ﷼ 700,000 ﷼ 700000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی شور تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی بی نمک تواضع
0.0 / 5
1,260,000 ﷼ 1,260,000 ﷼ 1260000.0 IRR
تخمه کدو مرمری زعفرانی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
تخمه کدو مرمری خام تواضع
0.0 / 5
1,560,000 ﷼ 1,560,000 ﷼ 1560000.0 IRR
تخمه کدو مغز شور تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
تخمه کدو مغز خام تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
تخمه هندوانه مغز تواضع
0.0 / 5
860,000 ﷼ 860,000 ﷼ 860000.0 IRR
تخمه مغز صنوبر (چلغوز) تواضع
0.0 / 5
9,600,000 ﷼ 9,600,000 ﷼ 9600000.0 IRR