نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


هاردباکس عصرانه
0.0 / 5
1,168,000 ﷼ 1,168,000 ﷼ 1168000.0 IRR
هاردباکس ریس
0.0 / 5
772,000 ﷼ 772,000 ﷼ 772000.0 IRR
هاردباکس آبنبات
0.0 / 5
945,000 ﷼ 945,000 ﷼ 945000.0 IRR
هاردباکس لوکوم
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
هاردباکس میکس بری
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
هاردباکس فانتزی
0.0 / 5
915,000 ﷼ 915,000 ﷼ 915000.0 IRR
هاردباکس تخمه
0.0 / 5
884,000 ﷼ 884,000 ﷼ 884000.0 IRR
هاردباکس شکلات
0.0 / 5
1,300,000 ﷼ 1,300,000 ﷼ 1300000.0 IRR
هاردباکس خشکبار
0.0 / 5
910,000 ﷼ 910,000 ﷼ 910000.0 IRR
هاردباکس حبوبات
0.0 / 5
790,000 ﷼ 790,000 ﷼ 790000.0 IRR
هاردباکس چهارمغز شور
0.0 / 5
2,182,000 ﷼ 2,182,000 ﷼ 2182000.0 IRR
هاردباکس چندمغز شور
0.0 / 5
1,924,000 ﷼ 1,924,000 ﷼ 1924000.0 IRR
هاردباکس شیرین
0.0 / 5
1,962,000 ﷼ 1,962,000 ﷼ 1962000.0 IRR