نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


هاردباکس عصرانه
0.0 / 5
1,286,000 ﷼ 1,286,000 ﷼ 1286000.0 IRR
هاردباکس ریس
0.0 / 5
905,000 ﷼ 905,000 ﷼ 905000.0 IRR
هاردباکس آبنبات
0.0 / 5
988,000 ﷼ 988,000 ﷼ 988000.0 IRR
هاردباکس لوکوم
0.0 / 5
1,460,000 ﷼ 1,460,000 ﷼ 1460000.0 IRR
هاردباکس میکس بری
0.0 / 5
2,713,000 ﷼ 2,713,000 ﷼ 2713000.0 IRR
هاردباکس فانتزی
0.0 / 5
915,000 ﷼ 915,000 ﷼ 915000.0 IRR
هاردباکس تخمه
0.0 / 5
950,000 ﷼ 950,000 ﷼ 950000.0 IRR
هاردباکس شکلات
0.0 / 5
1,350,000 ﷼ 1,350,000 ﷼ 1350000.0 IRR
هاردباکس خشکبار
0.0 / 5
1,180,000 ﷼ 1,180,000 ﷼ 1180000.0 IRR
هاردباکس حبوبات
0.0 / 5
847,000 ﷼ 847,000 ﷼ 847000.0 IRR
هاردباکس چهارمغز شور
0.0 / 5
2,426,000 ﷼ 2,426,000 ﷼ 2426000.0 IRR
هاردباکس چندمغز شور
0.0 / 5
2,242,000 ﷼ 2,242,000 ﷼ 2242000.0 IRR
هاردباکس شیرین
0.0 / 5
2,089,000 ﷼ 2,089,000 ﷼ 2089000.0 IRR