نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پک حلوا تواضع
0.0 / 5
1,650,000 ﷼ 1,650,000 ﷼ 1650000.0 IRR
پک یلدا 2 تواضع
0.0 / 5
7,448,000 ﷼ 7,448,000 ﷼ 7448000.0 IRR
پک یلدا 1 تواضع
0.0 / 5
2,304,000 ﷼ 2,304,000 ﷼ 2304000.0 IRR
پک یلدا 3 تواضع
0.0 / 5
2,682,000 ﷼ 2,682,000 ﷼ 2682000.0 IRR
پک یلدا 4 تواضع
0.0 / 5
2,180,000 ﷼ 2,180,000 ﷼ 2180000.0 IRR