نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پک حلوا تواضع
0.0 / 5
1,550,000 ﷼ 1,550,000 ﷼ 1550000.0 IRR
پک یلدا 2 تواضع
0.0 / 5
7,142,000 ﷼ 7,142,000 ﷼ 7142000.0 IRR
پک یلدا 1 تواضع
0.0 / 5
2,190,000 ﷼ 2,190,000 ﷼ 2190000.0 IRR
پک یلدا 3 تواضع
0.0 / 5
2,682,000 ﷼ 2,682,000 ﷼ 2682000.0 IRR
پک یلدا 4 تواضع
0.0 / 5
1,880,000 ﷼ 1,880,000 ﷼ 1880000.0 IRR