نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پک حلوا تواضع
0.0 / 5
1,750,000 ﷼ 1,750,000 ﷼ 1750000.0 IRR
پک یلدا 2 تواضع
0.0 / 5
7,564,000 ﷼ 7,564,000 ﷼ 7564000.0 IRR
پک یلدا 1 تواضع
0.0 / 5
2,304,000 ﷼ 2,304,000 ﷼ 2304000.0 IRR
پک یلدا 3 تواضع
0.0 / 5
2,682,000 ﷼ 2,682,000 ﷼ 2682000.0 IRR
پک یلدا 4 تواضع
0.0 / 5
2,278,000 ﷼ 2,278,000 ﷼ 2278000.0 IRR