نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


سبزی خشک آش تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
0.0 / 5
335,000 ﷼ 335,000 ﷼ 335000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
0.0 / 5
335,000 ﷼ 335,000 ﷼ 335000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
0.0 / 5
90,000 ﷼ 90,000 ﷼ 90000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
0.0 / 5
165,000 ﷼ 165,000 ﷼ 165000.0 IRR
میوه خشک آلو شابلون تواضع
0.0 / 5
3,200,000 ﷼ 3,200,000 ﷼ 3200000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
0.0 / 5
436,000 ﷼ 436,000 ﷼ 436000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
0.0 / 5
214,000 ﷼ 214,000 ﷼ 214000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
0.0 / 5
8,600,000 ﷼ 8,600,000 ﷼ 8600000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
0.0 / 5
6,400,000 ﷼ 6,400,000 ﷼ 6400000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
0.0 / 5
8,600,000 ﷼ 8,600,000 ﷼ 8600000.0 IRR
انجیر استهبان اعلا تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
انجیر استهبان سوپر تواضع
0.0 / 5
3,100,000 ﷼ 3,100,000 ﷼ 3100000.0 IRR
انجیر استهبان معمولی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
0.0 / 5
850,000 ﷼ 850,000 ﷼ 850000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
0.0 / 5
1,700,000 ﷼ 1,700,000 ﷼ 1700000.0 IRR
باقالا خشک تواضع
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
برگه زردآلو تیزابی تواضع
0.0 / 5
476,000 ﷼ 476,000 ﷼ 476000.0 IRR