نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


سبزی خشک آش تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
0.0 / 5
335,000 ﷼ 335,000 ﷼ 335000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
0.0 / 5
335,000 ﷼ 335,000 ﷼ 335000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
میوه خشک آلبالو شکری تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
0.0 / 5
90,000 ﷼ 90,000 ﷼ 90000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
0.0 / 5
165,000 ﷼ 165,000 ﷼ 165000.0 IRR
میوه خشک آلو شابلون تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
0.0 / 5
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
0.0 / 5
95,000 ﷼ 95,000 ﷼ 95000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
0.0 / 5
6,400,000 ﷼ 6,400,000 ﷼ 6400000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
0.0 / 5
5,500,000 ﷼ 5,500,000 ﷼ 5500000.0 IRR
سبزی خشک اسفناج تواضع
0.0 / 5
160,000 ﷼ 160,000 ﷼ 160000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
0.0 / 5
6,400,000 ﷼ 6,400,000 ﷼ 6400000.0 IRR
انجیر استهبان اعلا تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
انجیر استهبان سوپر تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
انجیر استهبان معمولی تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
0.0 / 5
660,000 ﷼ 660,000 ﷼ 660000.0 IRR