نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
کنجد سفید تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
خلال نارنج تواضع
0.0 / 5
90,000 ﷼ 90,000 ﷼ 90000.0 IRR
چای ترش تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR