نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,172,000 ﷼ 3,172,000 ﷼ 3172000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
3,067,000 ﷼ 3,067,000 ﷼ 3067000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,495,000 ﷼ 2,495,000 ﷼ 2495000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,530,000 ﷼ 2,530,000 ﷼ 2530000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
2,370,000 ﷼ 2,370,000 ﷼ 2370000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,321,000 ﷼ 3,321,000 ﷼ 3321000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,288,000 ﷼ 3,288,000 ﷼ 3288000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR