نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
4,000,000 ﷼ 4,000,000 ﷼ 4000000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
3,615,000 ﷼ 3,615,000 ﷼ 3615000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,944,000 ﷼ 2,944,000 ﷼ 2944000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
2,370,000 ﷼ 2,370,000 ﷼ 2370000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,685,000 ﷼ 3,685,000 ﷼ 3685000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,752,000 ﷼ 3,752,000 ﷼ 3752000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR