نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,250,000 ﷼ 3,250,000 ﷼ 3250000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
3,067,000 ﷼ 3,067,000 ﷼ 3067000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,501,000 ﷼ 2,501,000 ﷼ 2501000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,468,000 ﷼ 2,468,000 ﷼ 2468000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
2,280,000 ﷼ 2,280,000 ﷼ 2280000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,385,000 ﷼ 3,385,000 ﷼ 3385000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,220,000 ﷼ 3,220,000 ﷼ 3220000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR