نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
356,000 ﷼ 356,000 ﷼ 356000.0 IRR
کشک رشته ای ساده تواضع
0.0 / 5
125,000 ﷼ 125,000 ﷼ 125000.0 IRR
کشک رشته ای زیره دار تواضع
0.0 / 5
125,000 ﷼ 125,000 ﷼ 125000.0 IRR
کشک خانگی تواضع
0.0 / 5
285,000 ﷼ 285,000 ﷼ 285000.0 IRR
شکلات سنگی تواضع
0.0 / 5
330,000 ﷼ 330,000 ﷼ 330000.0 IRR
شکلات سنگی دریایی تواضع
0.0 / 5
330,000 ﷼ 330,000 ﷼ 330000.0 IRR
سوهان کنجدی تواضع
0.0 / 5
285,000 ﷼ 285,000 ﷼ 285000.0 IRR
حبه زنجبیل تواضع
0.0 / 5
630,000 ﷼ 630,000 ﷼ 630000.0 IRR
دراژه کنجدی تواضع
0.0 / 5
420,000 ﷼ 420,000 ﷼ 420000.0 IRR
چیپس میگو تواضع
0.0 / 5
305,000 ﷼ 305,000 ﷼ 305000.0 IRR
گندمک شور تواضع
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
گندمک شیرین تواضع
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
پفک هندی ساده تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
پفک هندی رنگی تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
کشک قره قروتی تواضع
0.0 / 5
190,000 ﷼ 190,000 ﷼ 190000.0 IRR
پاپ کرن پنیری
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
پاپ کرن سرکه ای
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
پاپ کرن کچاب
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR