نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


باسلوق تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
0.0 / 5
580,000 ﷼ 580,000 ﷼ 580000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
0.0 / 5
680,000 ﷼ 680,000 ﷼ 680000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
0.0 / 5
370,000 ﷼ 370,000 ﷼ 370000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
0.0 / 5
420,000 ﷼ 420,000 ﷼ 420000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
ریس خشک تواضع
0.0 / 5
180,000 ﷼ 180,000 ﷼ 180000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
0.0 / 5
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
0.0 / 5
270,000 ﷼ 270,000 ﷼ 270000.0 IRR
لوکوم حبه ای تواضع
0.0 / 5
240,000 ﷼ 240,000 ﷼ 240000.0 IRR
لوکوم سه طعم تواضع
0.0 / 5
450,000 ﷼ 450,000 ﷼ 450000.0 IRR
حلوا بادام تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
حلوا گردو تواضع
0.0 / 5
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
سوت شیل تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
سوهان عسلی 4 مغز تواضع
0.0 / 5
290,000 ﷼ 290,000 ﷼ 290000.0 IRR