نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


باسلوق تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
0.0 / 5
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
0.0 / 5
1,160,000 ﷼ 1,160,000 ﷼ 1160000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
0.0 / 5
560,000 ﷼ 560,000 ﷼ 560000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
0.0 / 5
650,000 ﷼ 650,000 ﷼ 650000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
0.0 / 5
480,000 ﷼ 480,000 ﷼ 480000.0 IRR
ریس خشک تواضع
0.0 / 5
295,000 ﷼ 295,000 ﷼ 295000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
0.0 / 5
720,000 ﷼ 720,000 ﷼ 720000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
350,000 ﷼ 350,000 ﷼ 350000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
480,000 ﷼ 480,000 ﷼ 480000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
0.0 / 5
370,000 ﷼ 370,000 ﷼ 370000.0 IRR
لوکوم حبه ای تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
لوکوم سه طعم تواضع
0.0 / 5
850,000 ﷼ 850,000 ﷼ 850000.0 IRR
حلوا بادام تواضع
0.0 / 5
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
حلوا گردو تواضع
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
سوت شیل تواضع
0.0 / 5
390,000 ﷼ 390,000 ﷼ 390000.0 IRR