نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


باسلوق تواضع
0.0 / 5
29,000 ﷼ 29,000 ﷼ 29000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
0.0 / 5
580,000 ﷼ 580,000 ﷼ 580000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
0.0 / 5
890,000 ﷼ 890,000 ﷼ 890000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
0.0 / 5
520,000 ﷼ 520,000 ﷼ 520000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
0.0 / 5
360,000 ﷼ 360,000 ﷼ 360000.0 IRR
ریس خشک تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
0.0 / 5
560,000 ﷼ 560,000 ﷼ 560000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
220,000 ﷼ 220,000 ﷼ 220000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
370,000 ﷼ 370,000 ﷼ 370000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
0.0 / 5
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
0.0 / 5
290,000 ﷼ 290,000 ﷼ 290000.0 IRR
لوکوم حبه ای تواضع
0.0 / 5
360,000 ﷼ 360,000 ﷼ 360000.0 IRR
لوکوم سه طعم تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
حلوا بادام تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
حلوا گردو تواضع
0.0 / 5
850,000 ﷼ 850,000 ﷼ 850000.0 IRR
سوت شیل تواضع
0.0 / 5
220,000 ﷼ 220,000 ﷼ 220000.0 IRR
سوهان عسلی 4 مغز تواضع
0.0 / 5
290,000 ﷼ 290,000 ﷼ 290000.0 IRR