نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


باسلوق تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
0.0 / 5
650,000 ﷼ 650,000 ﷼ 650000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
0.0 / 5
1,120,000 ﷼ 1,120,000 ﷼ 1120000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
0.0 / 5
540,000 ﷼ 540,000 ﷼ 540000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
0.0 / 5
390,000 ﷼ 390,000 ﷼ 390000.0 IRR
ریس خشک تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
0.0 / 5
640,000 ﷼ 640,000 ﷼ 640000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
0.0 / 5
240,000 ﷼ 240,000 ﷼ 240000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
0.0 / 5
370,000 ﷼ 370,000 ﷼ 370000.0 IRR
لوکوم حبه ای تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
لوکوم سه طعم تواضع
0.0 / 5
650,000 ﷼ 650,000 ﷼ 650000.0 IRR
حلوا بادام تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
حلوا گردو تواضع
0.0 / 5
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
سوت شیل تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
سوهان عسلی 4 مغز تواضع
0.0 / 5
290,000 ﷼ 290,000 ﷼ 290000.0 IRR