نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
شاهدانه بو داده تواضع
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
عدس بو داده تواضع
0.0 / 5
460,000 ﷼ 460,000 ﷼ 460000.0 IRR
نخود شور زعفرانی تواضع
0.0 / 5
620,000 ﷼ 620,000 ﷼ 620000.0 IRR
نخود بی نمک تواضع
0.0 / 5
580,000 ﷼ 580,000 ﷼ 580000.0 IRR