نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
شاهدانه بو داده تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
عدس بو داده تواضع
0.0 / 5
460,000 ﷼ 460,000 ﷼ 460000.0 IRR
نخود شور زعفرانی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
نخود بی نمک تواضع
0.0 / 5
700,000 ﷼ 700,000 ﷼ 700000.0 IRR