نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
شاهدانه بو داده تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
عدس بو داده تواضع
0.0 / 5
360,000 ﷼ 360,000 ﷼ 360000.0 IRR
نخود شور زعفرانی تواضع
0.0 / 5
480,000 ﷼ 480,000 ﷼ 480000.0 IRR
نخود بی نمک تواضع
0.0 / 5
440,000 ﷼ 440,000 ﷼ 440000.0 IRR