نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


سبزی خشک آش تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR
سبزی خشک اسفناج تواضع
0.0 / 5
160,000 ﷼ 160,000 ﷼ 160000.0 IRR
سبزی خشک ترخون تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
سبزی خشک ریحان تواضع
0.0 / 5
190,000 ﷼ 190,000 ﷼ 190000.0 IRR
سبزی خشک کوکو تواضع
0.0 / 5
190,000 ﷼ 190,000 ﷼ 190000.0 IRR
سبزی خشک پلویی تواضع
0.0 / 5
90,000 ﷼ 90,000 ﷼ 90000.0 IRR
سبزی خشک گشنیز تواضع
0.0 / 5
160,000 ﷼ 160,000 ﷼ 160000.0 IRR
سبزی خشک جعفری تواضع
0.0 / 5
240,000 ﷼ 240,000 ﷼ 240000.0 IRR
سبزی خشک کاکوتی تواضع
0.0 / 5
76,000 ﷼ 76,000 ﷼ 76000.0 IRR
سبزی خشک شنبلیله تواضع
0.0 / 5
240,000 ﷼ 240,000 ﷼ 240000.0 IRR
سبزی خشک نعناع تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
سبزی خشک مرزه تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
سبزی خشک کوفته تواضع
0.0 / 5
75,000 ﷼ 75,000 ﷼ 75000.0 IRR
سبزی خشک شوید تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
سبزی خشک تره تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
سبزی خشک قورمه سبزی تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR