نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


میوه خشک آلبالو شکری تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
میوه خشک آلو شابلون تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
0.0 / 5
6,400,000 ﷼ 6,400,000 ﷼ 6400000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
0.0 / 5
5,500,000 ﷼ 5,500,000 ﷼ 5500000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
0.0 / 5
6,400,000 ﷼ 6,400,000 ﷼ 6400000.0 IRR
باقالا خشک تواضع
0.0 / 5
1,880,000 ﷼ 1,880,000 ﷼ 1880000.0 IRR
میوه خشک بلوبری تواضع
0.0 / 5
7,000,000 ﷼ 7,000,000 ﷼ 7000000.0 IRR
میوه خشک بلک بری تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
میوه خشک به تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
زرشک تواضع
0.0 / 5
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
میوه خشک کرنبری تواضع
0.0 / 5
3,000,000 ﷼ 3,000,000 ﷼ 3000000.0 IRR
میوه خشک رزبری تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
میوه خشک گوجی بری تواضع
0.0 / 5
3,600,000 ﷼ 3,600,000 ﷼ 3600000.0 IRR
میوه خشک فیسالیس تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
میوه خشک توت فرنگی تواضع
0.0 / 5
4,400,000 ﷼ 4,400,000 ﷼ 4400000.0 IRR
میوه خشک توتفرنگی شکری تواضع
0.0 / 5
860,000 ﷼ 860,000 ﷼ 860000.0 IRR
میوه خشک گیلاس شکری تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
0.0 / 5
180,000 ﷼ 180,000 ﷼ 180000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
میوه خشک گلابی تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR