نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کشمش عسگری تواضع
0.0 / 5
1,240,000 ﷼ 1,240,000 ﷼ 1240000.0 IRR
کشمش مویز درشت تواضع
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
کشمش مویز بی دانه تواضع
0.0 / 5
1,480,000 ﷼ 1,480,000 ﷼ 1480000.0 IRR
کشمش دیزماری تواضع
0.0 / 5
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
کشمش پلویی تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
کشمش سبزه سایه خشک تواضع
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR