نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
4,250,000 ﷼ 4,250,000 ﷼ 4250000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
3,931,500 ﷼ 3,931,500 ﷼ 3931500.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,475,000 ﷼ 3,475,000 ﷼ 3475000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
3,090,000 ﷼ 3,090,000 ﷼ 3090000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
3,520,000 ﷼ 3,520,000 ﷼ 3520000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,925,000 ﷼ 3,925,000 ﷼ 3925000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
4,135,000 ﷼ 4,135,000 ﷼ 4135000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
0.0 / 5
1,140,000 ﷼ 1,140,000 ﷼ 1140000.0 IRR
بادام برزیلی تواضع
0.0 / 5
8,600,000 ﷼ 8,600,000 ﷼ 8600000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
0.0 / 5
1,060,000 ﷼ 1,060,000 ﷼ 1060000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
0.0 / 5
12,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼ 12000000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
0.0 / 5
4,400,000 ﷼ 4,400,000 ﷼ 4400000.0 IRR
بادام هندی خام درشت تواضع
0.0 / 5
5,000,000 ﷼ 5,000,000 ﷼ 5000000.0 IRR
بادام هندی شور تواضع
0.0 / 5
4,400,000 ﷼ 4,400,000 ﷼ 4400000.0 IRR
بادام هندی شور درشت تواضع
0.0 / 5
5,000,000 ﷼ 5,000,000 ﷼ 5000000.0 IRR