نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,960,000 ﷼ 2,960,000 ﷼ 2960000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
2,890,000 ﷼ 2,890,000 ﷼ 2890000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,368,000 ﷼ 2,368,000 ﷼ 2368000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,340,000 ﷼ 2,340,000 ﷼ 2340000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
2,160,000 ﷼ 2,160,000 ﷼ 2160000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,160,000 ﷼ 3,160,000 ﷼ 3160000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,020,000 ﷼ 3,020,000 ﷼ 3020000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
0.0 / 5
520,000 ﷼ 520,000 ﷼ 520000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
0.0 / 5
520,000 ﷼ 520,000 ﷼ 520000.0 IRR
گردو پیکان با پوست تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
بادام برزیلی تواضع
0.0 / 5
8,600,000 ﷼ 8,600,000 ﷼ 8600000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
0.0 / 5
12,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼ 12000000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
0.0 / 5
3,900,000 ﷼ 3,900,000 ﷼ 3900000.0 IRR
بادام هندی خام درشت تواضع
0.0 / 5
4,300,000 ﷼ 4,300,000 ﷼ 4300000.0 IRR