نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
4,000,000 ﷼ 4,000,000 ﷼ 4000000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
3,581,000 ﷼ 3,581,000 ﷼ 3581000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,884,000 ﷼ 2,884,000 ﷼ 2884000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
2,370,000 ﷼ 2,370,000 ﷼ 2370000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,685,000 ﷼ 3,685,000 ﷼ 3685000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,752,000 ﷼ 3,752,000 ﷼ 3752000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
0.0 / 5
960,000 ﷼ 960,000 ﷼ 960000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
0.0 / 5
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
گردو پیکان با پوست تواضع
0.0 / 5
1,900,000 ﷼ 1,900,000 ﷼ 1900000.0 IRR
بادام برزیلی تواضع
0.0 / 5
8,600,000 ﷼ 8,600,000 ﷼ 8600000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
0.0 / 5
1,060,000 ﷼ 1,060,000 ﷼ 1060000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
0.0 / 5
12,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼ 12000000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
0.0 / 5
4,400,000 ﷼ 4,400,000 ﷼ 4400000.0 IRR
بادام هندی خام درشت تواضع
0.0 / 5
5,000,000 ﷼ 5,000,000 ﷼ 5000000.0 IRR