نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,202,000 ﷼ 3,202,000 ﷼ 3202000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
3,067,000 ﷼ 3,067,000 ﷼ 3067000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,495,000 ﷼ 2,495,000 ﷼ 2495000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,475,000 ﷼ 2,475,000 ﷼ 2475000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
2,370,000 ﷼ 2,370,000 ﷼ 2370000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,325,000 ﷼ 3,325,000 ﷼ 3325000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,180,000 ﷼ 3,180,000 ﷼ 3180000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
0.0 / 5
680,000 ﷼ 680,000 ﷼ 680000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
0.0 / 5
640,000 ﷼ 640,000 ﷼ 640000.0 IRR
گردو پیکان با پوست تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
بادام برزیلی تواضع
0.0 / 5
8,600,000 ﷼ 8,600,000 ﷼ 8600000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
0.0 / 5
940,000 ﷼ 940,000 ﷼ 940000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
0.0 / 5
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
0.0 / 5
12,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼ 12000000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
0.0 / 5
3,900,000 ﷼ 3,900,000 ﷼ 3900000.0 IRR
بادام هندی خام درشت تواضع
0.0 / 5
4,300,000 ﷼ 4,300,000 ﷼ 4300000.0 IRR