محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

آیتم‌های 1 تا 10 از مجموع 12 آیتم

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

 1. پرفروش ویژه پسته کله قوچی شور تواضع

  پسته کله قوچی ممتاز شور تواضع

  پسته یا آجیل خندان از دیرباز جزو کالاهای اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎260,000 تومان
 2. پرفروش ویژه پسته کله قوچی خام مخصوص تواضع

  پسته کله قوچی خام درباری تواضع

  پسته یا آجیل خندان جزء کالا های اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎320,000 تومان
 3. پرفروش ویژه پسته کله قوچی شورمخصوص تواضع

  پسته کله قوچی شور درباری تواضع

  پسته یا آجیل خندان جزء کالا های اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎320,000 تومان
 4. پرفروش ویژه خلال پسته تواضع

  خلال پسته تواضع

  پسته یا آجیل خندان از دیرباز جزو کالاهای اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎480,000 تومان
 5. ویژه مغز پسته خام تواضع

  مغز پسته خام تواضع

  پسته یا آجیل خندان از دیرباز جزو کالاهای اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎360,000 تومان
 6. پرفروش ویژه مغز پسته شور تواضع

  مغز پسته شور تواضع

  پسته یا آجیل خندان از دیرباز جزو کالاهای اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎360,000 تومان
 7. پرفروش ویژه پسته احمدآقایی خام تواضع

  پسته احمدآقایی خام تواضع

  پسته یا آجیل خندان از دیرباز جزو کالاهای اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎260,000 تومان
 8. پرفروش ویژه پسته احمدآقایی شور تواضع

  پسته احمدآقایی شور تواضع

  پسته یا آجیل خندان از دیرباز جزو کالاهای اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎260,000 تومان
 9. پرفروش ویژه پسته اکبری خام تواضع

  پسته اکبری ممتاز خام تواضع

  پسته یا آجیل خندان از دیرباز جزو کالاهای اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎290,000 تومان
 10. پرفروش ویژه پسته اکبری شور تواضع

  پسته اکبری ممتاز شور تواضع

  پسته یا آجیل خندان از دیرباز جزو کالاهای اشرافی و مجلسی محسوب شده است.
  هر عدد معادل یک کیلوگرم می باشد.
  جهت وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده کنید. اطلاعات بیشتر
  ‎290,000 تومان

آیتم‌های 1 تا 10 از مجموع 12 آیتم

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

پرفروش ترین ها

محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.